bannerpik
bannerpik
banner1
banner1
BANNER2
BANNER2
banner3
banner3

HOŞGELDIŇIZ

XY TOWER

Hytaýyň günorta-günbataryndaky iň uly polat diňini eksport ediji.

 • 20+
  20+ ýyllyk önümçilik tejribesi

 • 300,000
  Jemi satuw 300,000 tonna.

 • 1000+
  Jemi müşderiler 1000+

Countriesurtlary eksport ediň

Countriesurtlary eksport ediň
 • 2022-nji ýylda umumy satuw agramyny eksport ediň (tonna)

 • +

  Daşary ýurtly müşderileriň sany

 • .11

  Hytaýyň günorta-günbataryndaky iň uly polat diňini eksport ediji

 • Näme üçin Xytower
 • Professional we çalt jogap hyzmaty
 • Bäsdeşlik bahasy
 • Bir basgançakly hyzmatlar
 • Hil barlagy
 • Çalt eltmegiň wagty
 • Professional we çalt jogap hyzmaty

  Qualityokary hilli hyzmat bermek biziň jogapkärçiligimizdir.Toparymyz baý amaly tejribä we çuňňur hünär bilimine eýedir we ýokary ussatlyk we hünär hyzmatlary bilen müşderilere iň oňat çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.

  Bäsdeşlik bahasy

  Elmydama üpjün edijilerimiziň arasyndaky önümiň bahasy we hili bilen deňeşdirýäris we ahyrynda iň gowusyny saýlaýarys.

  Bir basgançakly hyzmatlar

  Dünýä müşderilerine bir basgançakly dizaýn, gözleg, gözleg we tehniki goldaw beriň.

  Hil barlagy

  Her ýyl CE, ROHS hil standarty ýaly çig maly yzygiderli barlamak.Köpçülikleýin önümçiligiň ilkinji ädiminden ahyrky ädimine çenli ähli ädimlerimiz.

  Çalt eltmegiň wagty

  100-den gowrak işçi siziň sargytlaryňyza taýyn, iň ýokarysy üçin, önümçilik bilen gije-gündiz tertipläp bileris.
  15-nji surat
  Habarlar

  Kärhananyň dinamikasyna hakyky wagt düşünmek

  • 25-05-2024

   Atylylyk tolkuny duýduryşy: XY diňi polat diňleriň we geçiriji gurluşlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär

  • 03-04-2024

   Her sekunt hasaplanýar - XY diňiniň ähli işgärleri Çingming festiwalyndan öň köp işleýärler

  • 29-03-2024

   XY diňi eltmäge taýyn burç polat, boltlar we hozlary barlaýar

  • 25-03-2024

   Hormatly Mýanma myhmanlarymyza hoş geldiňiz

  Has giňişleýin gör

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň