• bg1

Mikrotolkun diňi / Radio ýaýlym teleýaýlym polat diňi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mikrotolkun diňine mikrotolkunly aragatnaşyk diňi hem diýilýär.Parabolik antennany goldaýan demir diň.Esasan mikrotolkun geçirmek we kabul etmek üçin elektron ulgamlar üçin ulanylýar.Adatça has ýokary ýerde gurulýar.Mikrotolkun diňi adatça polat gurluşdyr.Mikrotolkunly aragatnaşyk diňleri, adatça, aragatnaşyk diňleri diýlip hem atlandyrylýan ugrukdyryjy antennalary (plastinka şekilli) ýa-da hemme taraplaýyn antennalary (hasa görnüşli) antennalary asýarlar.

Mikrotolkunly aragatnaşyk diňleri adatça telegrafda, telefonda, önümçiligi meýilleşdirmekde we ýaýlymda, telewideniýede, suw joşmasynda we beýleki işlerde ulanylýar.Pes gurluşyk maýa goýumlarynyň we ýokary netijeliligiň aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin mikrotolkun aragatnaşygy häzirki zaman signal berişiniň esasy serişdesidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň