• bg1

Filippinler - Golf sürmek aralygy 2020 üçin 30 metrlik diň

 Önümiň ady 2020-nji ýylda Filippinlerde golf sürmek üçin 30 metrlik diň

2020-nji ýylyň mart aýynda jenap H golf diňleri üçin ALIBABA-nyň üsti bilen XY diňleri bilen habarlaşdy. Her diňde dikligine hereket edýän 100 kg agyrlykdaky diwar we indiki diňiň üstünden dogry burçlarda her diňiň üstünde 30 kg agramly potolok tor bar. Köplerden soň dik we keseligine ýük göterijiligi we bahanyň jikme-jiklikleri barada jenap H bilen birnäçe gezek gepleşik.

Jenap H-iň maglumatlaryna görä. XY jenap H. üçin üç aýakly diň ýasapdyr. Her minaranyň agramy takmynan 5 tonna, takmynan 200 tonna töweregi .Bir sahypany tamamlandan soň jenap H tarapyndan hödürlenýän ýerler.

1648437317(1)_副本
1648437327(1)_副本
1648438403(1)_副本
1.1_副本

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň