• bg1

Mýanma - 11kv geçiriji liniýa diňi 2021.06

 

Taslamanyň ady : Mýanma 11KV elektrik geçiriji diňi 27M beýiklik taslamasy

 

Mýanma Padauk Co., Ltd, Alibaba.com saýtyndan, derýadan geçmek üçin 8 sany diň diňlemek üçin bizi tapdy.

Takmynan 10 gün aragatnaşykdan soň, aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda maslahat berýän çyzgymyzy kabul etmegi karar edýärler, soň bolsa PO-ny bize iberýärler.

Bu ýerde pls birikdirilen gurnama we gowşurma we salgylanma üçin gurnama suratlaryny tapyň.

3
4
5
6
2
0303f7f2ee5b4853f928c45572301bc_副本
9a48909f473ff2d621cfe29853aefc8
2021年新项目发货

Minaralary eltmezden ozal, elektrik geçiriji diňiň gurnama synagyny geçirdik we Mýanmaryň müşderileri bilen onlaýn wideo gepleşikleri geçirdik we gurnama meýdançasyna şaýat bolmaga mümkinçilik berýäris Myanmar Padauk Co., Ltd kompaniýasy üçin önümlerimizden we hyzmatymyzdan kanagatlanýarlar.

Tizara 2021-nji ýylyň iýul aýynda bize müşderi teklip hatyny we täze PO iberdi.Biz örän minnetdar!


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň