• bg1

220kV goşa aýlaw geçiriş diňi

Şu ýere serediň, 10 ýyllyk ajaýyplyk, daşary ýurtlarda baý eksport tejribesi, Geçiriji liniýa diňine, telekommunikasiýa diňine we elektriki podstansiýa gurluşyna ýöriteleşen,habarlaşmak üçin jikme-jiklik alyň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

公司

Biz näme edýäris

Chinese Hytaýyň integrirlenen elektrik energiýasy kompaniýasy, esasan içerki we daşary ýurt energiýa kärhanalaryna we ýokary energiýa sarp edýän senagat müşderilerine dürli elektrik önümlerini hödürleýär.

Manufact Öndürijini bu ugurda ýöriteleşdiriňgeçiriji liniýa diňi / polýuselektrik geçirmek we paýlamak üçin,telekommunikasiýa diňi / polýus, podstansiýa gurluşy, weköçe çyrasywe ş.m. transformator öndürijisiniň, kremniý polatdan ýasalan elektrik stansiýasynyň we elektrik bekediniň möhüm paýdary.

Görüşimiz
 • Wezipelerimizi ýerine ýetirmekde we içerki we daşarky müşderilere hyzmat etmekde TERJIME EDIP BOLMAK.
 • Possible Iň gysga wagtyň içinde iň ýokary netijäni gazanmak üçin borçlarymyzy we hyzmatlarymyzy ýerine ýetirmekde TERJIME EDIP BOLMAK.

esasy hyzmatlarymyz we önümlerimiz şulardan ybarat:

elektrik diňi

telekom diňi

elektrik podstansiýasynyň gurluşy

ýeňil polýuslar

PV gurnama gurluşy

220kv铁塔

Elektrik geçiriji diňi

Geçiriji diň ýa-da elektrik diňi (Angliýada, Kanadada we Europeewropanyň käbir böleklerinde elektrik pylon ýa-da elektrik pilon) beýik gurluş bolup, adatça elektrik liniýasyny goldamak üçin ulanylýan polat panjara diňidir.

Highokary woltly AC we DC ulgamlarynda ulanylýar we dürli görnüşlerde we ululykda bolýar.Adaty beýiklik 15-den 55 metre çenli (49-dan 180 fut) aralygyndadyr, iň beýikleri bolsa ousoushan adasynyň üstündäki elektrik liniýasynyň 2700 m (8,858 fut) 370 m (1214 fut) diňidir.Polatdan başga-da beton we agaç ýaly beýleki materiallar hem ulanylyp bilner.

Burç polat diňi, esasy dörtburç truss gurluşy aragatnaşyk diňi, Q345B ýokary hilli polatdan esasy diňiň esasy materialy, berk gurluşy, ownuk deformasiýasy hökmünde ulanylýar;burç polatdan bölüniş birikmesi, ýeňil agramly bölekler, diň el bilen daşalyp we arzan bahadan gurlup bilner.Iň köp 6 platforma enjamlaşdyrylyp bilner, her platforma 6 antenany goldaýar.

önüm barada maglumat

Material Adatça Q345B / A572, Iň pes öndürijilik güýji ≥ 345 N / mm²
Q235B / A36, Iň pes hasyl güýji ≥ 235 N / mm²
Şeýle hem ASTM A572 GR65, GR50, SS400 ýa-da müşderi tarapyndan talap edilýän başga bir standartdan gyzgyn rulon.
Kuwwatlylygy 200KV
Kebşirlemek Kebşirlemek AWS D1.1 standartyna laýyk gelýär.
CO2 kebşirlemek ýa-da suw astyndaky arka awtoulag usullary
Bölünme, yz, üst-üste, gatlak ýa-da başga kemçilikler ýok
Içerki we daşarky kebşirlemek polýusy has owadan edýär
Müşderilere kebşirlemegiň başga talaplary gerek bolsa, islegiňiz ýaly düzedip bileris
Galvanizasiýa Hytaýyň standart GB / T 13912-2002 we ASTM A123 standartyna laýyklykda gyzgyn galvanizasiýa;ýa-da müşderi tarapyndan talap edilýän başga bir standart.
Bilelikdäki Goýmak tertibi, flanes re modeimi bilen bilelikde.
Tingiwopis Müşderileriň haýyşy boýunça

gyzgyn galvanizasiýa

 Galvanizlenen standart: ISO: 1461-2002

Haryt Sink örtüginiň galyňlygy
Standart we talap ≧ 86μm
Hesapyşmagyň güýji CuSo4 tarapyndan poslama
Sink paltosyny çekdirip, çekiç bilen galdyrmaň 4 gezek
微信图片_20200420142929
微信图片_2020042017050329_副本
detail-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň