• bg1

Elektrik podstansiýasynyň gurluşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Substansiýanyň wezipesi:

-----------------------------------

Elektrik podstansiýasy naprýatageeniýeniň we tokyň üýtgedilýän, elektrik energiýasynyň kabul edilýän we paýlanylýan ýerine degişlidir.

Substansiýanyň esasy wezipesi, elektrik torlaryny dürli naprýa .eniýe derejeleri bilen birikdirmek we elektrik geçiriji we elektrik liniýalary arkaly paýlamak meselesini ýerine ýetirmekdir.
    

Umuman aýdanyňda, elektrik stansiýasynyň öndürýän güýji basgançak podstansiýasy arkaly elektrik toruna güýçlendirilýär.Elektrik togy güýji barmaly ýerine iberenden soň, depressiýa düşýär we basgançakly stansiýa arkaly ulanyjylara paýlanýar.

Podstansiýa gurluşynyň görnüşleri

-----------------------------------

H19c9d1591c08433a9470b3ce3629ce53O
H4df05db9324f4564b363ba101e5f3eeaL
H95cab91193f0477f96fd96944a32187bH
H690f1156aaf54f409c0f208426cb6fb2J
Ha25970e34cb04aa4a93ca24318e144d23
He12015d56af042a69cfaf436046cb84cS

Haryt aýratynlyklary

--------------

Boý
10M-100M-den ýa-da müşderiniň islegine görä
Kostýum Elektrik toguny geçirmek we paýlamak
Şekil Köpburçly ýa-da konusly
 

Material

 

Adatça Q235B / A36, Yeild Strength≥235MPa
Q345B / A572, Yeild Strength≥345MPa
Şeýle hem ASTM572, GR65, GR50, SS400-den Hot Rolled rulon
Kuwwatlylygy 10kV-den 500kV çenli
 
Ölçegiň çydamlylygy
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Faceerüsti bejermek
ASTM123 ýa-da başga bir standartdan soň gyzgyn galvanizli
Polýuslaryň birleşmesi Süýşýän bogun, flanes birikdirilen
Standart ISO9001: 2015
Bölümiň uzynlygy 13M içinde bir gezek emele gelýär
Kebşirleýiş standarty AWS (Amerikan kebşirleýiş jemgyýeti) D 1.1
Önümçilik prosesi Çig material synag-kesiş-egirme-kebşirleme ölçegi barlamak-flanes kebşirleme deşik buraw-nusga ýygnamak-ýerüsti arassa galvanizasiýa ýa-da tok örtük / boýag-gaýtadan işlemek-paketler
Bukjalar Plastmassa kagyz bilen gaplamak ýa-da müşderiniň islegine görä
Durmuş döwri 30 ýyldan gowrak wagt, gurşaw gurşawyna görä

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň