• bg1
 • Hex bolts and nuts

  Alty boltlar we hozlar

  “Hex Bolts & Nuts” dürli önümçilik / lomaý modeller / goldawy özleşdirmegi goldaýan ÖNÜMLER SHOW DIZAYN AECRATYNLYGY elementi Bolt hoz ýuwujy Finish HDG, ZINC PLATED, Gara oksid, Galvanizli ölçeg ulgamy Metrik, Imperial (Inch) amaly agyr senagat, bölek senagaty, umumy senagat, awtoulag Senagatyň dörän ýeri Hytaý material uglerod polady;Poslamaýan polatdan ýasalan bejergini HDG gyzgyn dip galvanizli ululykdaky müşderiniň islegi ...
 • Electrical Cross Arm

  Elektrik haçly gol

  “Hot Dip Galvanized Electrial Cross Arm” dürli önümçilik / lomaý modeller / özleşdirmegi goldaýan ELEKTRIK CROSS ARM Göni haç goly: diňe boltsyz, dik ýük we simiň gorizontal ýük astynda kadaly hasaplanýar;Dartyş kesiş goly: dik we gorizontal ýük astynda geçiriji, garyplar sim çekmek güýjüni hem götererler;Simiň dik we gorizontal ýüklerinden başga, goluň burçy hem birtaraplaýyn sim dartyş güýjüni göterer.T güýjüne görä ...
 • Tension Cross Arm

  Dartgynly gol

  ÖNÜMLER MAGLUMATY Göni haçly gol: diňe bolt bolmazdan, dik ýük we simiň keseligine ýük astynda hasaplanýar;Dartyş kesiş goly: dik we gorizontal ýük astynda geçiriji, garyplar sim çekmek güýjüni hem götererler;Haç goly diňiň möhüm bölegidir.Onuň wezipesi, geçirijileri we ýyldyrym simlerini goldamak üçin izolýatorlary we armaturlary oturtmak we düzgünlere laýyklykda belli bir aralykda saklamak.GYSGAÇA Aýratynlyklar umumy ...
 • Electric Cross Arm

  Elektrik haç

  ÖNÜMLER MAGLUMATY Göni haçly gol: diňe bolt bolmazdan, dik ýük we simiň keseligine ýük astynda hasaplanýar;Dartyş kesiş goly: dik we gorizontal ýük astynda geçiriji, garyplar sim çekmek güýjüni hem götererler;Simiň dik we gorizontal ýüklerinden başga, goluň burçy hem birtaraplaýyn sim dartyş güýjüni göterer.Haç golunyň güýjüne görä, göni çybyk ýa-da 15 burçly polýus, burçdaky burçuň aşagynda ýekeje haç goluny alýar ...
 • Straight Cross Arm

  Göni goltuk

  ÖNÜMLER MAGLUMATY Göni haçly gol: diňe bolt bolmazdan, dik ýük we simiň keseligine ýük astynda hasaplanýar;Dartyş kesiş goly: dik we gorizontal ýük astynda geçiriji, garyplar sim çekmek güýjüni hem götererler;Haç goly diňiň möhüm bölegidir.Onuň wezipesi, geçirijileri we ýyldyrym simlerini goldamak üçin izolýatorlary we armaturlary oturtmak we düzgünlere laýyklykda belli bir aralykda saklamak.ÖNÜM ŞOWY Has giňişleýin maglumat ...
 • Oval Eye Ground Stay Rod

  Owal gözüň aşagy

  ÖNÜMLER MAGLUMATY 【Önümiň ady】: ýerüsti çybyk 【Material】: uglerod polat 【Marka】: XYTOWER face faceerüsti bejermek】: ýerüsti çybyk 【Programma】: geçiriji liniýa enjamlary Has giňişleýin maglumat BIZ bilen habarlaşmak üçin aşakda basyp bilersiňiz !!!Demir esbaplarynyň has köp stili BU SÖENGI BOLUN !!!
 • Power Fitting-Pole band

  Kuwwatly fiting-polýus zolagy

  Kuwwat armaturlary, polýus çyzygynyň elektrik üpjünçiligini amala aşyrmagy üçin elektrik enjamyny birikdirmek ýa-da goldamak üçin ulanylýan her dürli garnituralardyr.Kuwwatly gurnama elektrik liniýasynyň garnituralary, elektrik polýus enjamlary, elektrik liniýalary, elektrik armaturlary hem diýilýär.Kuwwat armaturlarynyň aşakdaky ýaly aýratynlygy bar

  Breakingokary ýük güýji
  Gyzgyn görnüşli
  Smoothumşak ýer
  Takyk ululygy
  Hil boýunça hemişelik

 • Electrical Cross Arm

  Elektrik haçly gol

  SIZE : Ll63 * 63 * 6 - L90 * 90 * 8

  Material : Q255B

 • Glass insulators

  Aýna izolýatorlary

  Izolýatorlar dürli potensial geçirijileriň arasynda ýa-da geçirijiler bilen ýerüsti potensial komponentleriň arasynda gurlan we naprýa .eniýe we mehaniki streslere çydap bilýän enjamlardyr.Headokarky geçiriji liniýalarda möhüm rol oýnap bilýän ýörite izolýasiýa gözegçiligi.Ilkinji ýyllarda izolýatorlar esasan telegraf polýuslary üçin ulanylýar.Sluwaş-ýuwaşdan ýokary woltly sim birikdiriş diňiniň bir ujuna disk şekilli izolýatorlaryň köpüsi asyldy.Süýşýän aralygy artdyrmak üçin ulanyldy.Adatça aýnadan ýa-da keramikadan ýasalyp, izolýator diýilýärdi.Daşky gurşawyň üýtgemegi we elektrik ýük şertleriniň üýtgemegi sebäpli ýüze çykýan dürli elektromehaniki stresler sebäpli izolýatorlar şowsuzlyga uçramaly däldirler, ýogsam izolýatorlar ep-esli täsir etmez we tutuş setiriň ulanylyşyna we işleýiş möhletine zeper ýetirer.

 •  composite insulator

  birleşdirilen izolýator

  1. 33kv pin post birleşdirilen izolýatoryň ululygy we tehniki maglumatlary TYPE: FP-33/8 Bahalandyrylan naprýa .eniýe (KV) Bahalandyrylan mehaniki dartyş ýüki (KN) Gurluşyň beýikligi (mm) H izolýasiýa aralygy (mm) h Min nominal süýşmek aralygy (mm) 1 minutlyk ýygylyk çyglylygy naprýatageeniýe (kw) çydamly doly tolkun ýyldyrym impulsy naprýa .eniýe (iň ýokary bahasy) 33 8 417 338 1160 90 200 2. 33kv pin post kompozit izolýatorynyň materiallary 1) .Güýçler / jaý üçin silikon kauçuk.2). Aýna süýümli berkidilen döwür ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň