• bg1
 • 8M GSM Monopole Steel Tower For Broadcast TV

  Broadaýlym teleýaýlymy üçin 8M GSM Monopole Polat diňi

  Aragatnaşyk diňi, signal geçiriş diňi ýa-da signal diňi diýlip hem atlandyrylýan signal geçiriş diňiniň bir görnüşidir.Esasy wezipesi signalyň iberilmegini we signal beriş antennasyny goldamakdyr.Maksady: Jübi / Hytaý Unicom / transport hemra ýerleşdiriş ulgamy (GPS) we beýleki aragatnaşyk bölümleri.

  Pipeke turba sütüni aragatnaşyk diňiniň umumy görnüşlerinden biridir.Poluň kiçi meýdany we ýeňil agramy sebäpli giňden tanalýar.

   

 • 10M Steel Microwave Monopole Telecom Tower

  10M polat mikrotolkun monopol monopoliýa telekom diňi

  Tubeeke-täk turba diňi 9-dan 18 inedördül metre çenli kiçi meýdany öz içine alýan, owadan görnüşi bilen, köplenç ulanylýan görnüş bolup, gurluşygyň köp bölegi tarapyndan kabul edilýär.Minara korpusy has güýçli bolt.it arkaly birikdirilen has aňsat bölümi kabul edýär, aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýe we dürli çylşyrymly sahypalara uýgunlaşyp bilýär.

 • Communication single Tube Steel Monopole Wifi Antenna Tower

  Aragatnaşyk ýeke Tube Polat Monopole Wifi Antenna diňi

  Monopole turba diňi polýusy peýdaly we täze demir diňidir.Gurluşyk bölümleri owadan ýüzü, kiçi meýdany, ýokary çykdajylylygy we çydamlylygy sebäpli giňden ulanylýar.Esasan mikrotolkun, ultra gysga tolkun, simsiz ulgam signalyny geçirmek we geçirmek üçin ulanylýar.

 • Galvanized Steel WiFi Tower Pole Tower

  Galvanizli polat WiFi diňi polýus diňi

  Wi-Fi diňleri göni signalyň 60 kilometre çenli çykýan we diňe beýleki Wi-Fi diňleri bilen aragatnaşyk saklaýan diňlerdir. Hytaýda Wifi diňi, önümçilik we lomaý wifi diňleri bilen üpjün edýän kompaniýalaryň jikme-jikliklerini gözläň..Zawoddan göni bahadan Wifi diňini alyň, Indi habarlaşyň !!!

 • Q235B Q355B Steel TV Antenna Broadcasting Tower

  Q235B Q355B Polat telewizion antenna ýaýlym diňi

  monopol diňi 9-dan 18 inedördül metre çenli kiçi meýdany öz içine alýan “owadan” görnüşli telekommunikasiýa diňiniň köplenç ulanylýan görnüşi bolup, gurluşygyň köpüsi tarapyndan kabul edilýär.Minara korpusy has güýçli bolt.it arkaly birikdirilen has aňsat bölümi kabul edýär, aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýe we dürli çylşyrymly sahypalara uýgunlaşyp bilýär.

 • ISO9001 Single Tube Steel Tower

  ISO9001 leeke turba polat diňi

  Tubeeke-täk turba diňi 9-dan 18 inedördül metre çenli kiçi meýdany öz içine alýan “monopole diňi” diýlip atlandyrylýan, köplenç ulanylýan görnüş bolup, gurluşygyň köp bölegi tarapyndan kabul edilýär.Minara korpusy has güýçli bolt.it arkaly birikdirilen has aňsat bölümi kabul edýär, aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýe we dürli çylşyrymly sahypalara uýgunlaşyp bilýär.

 • 12m Hot DIP Galvanized Mobile Light Monopole Tower

  12m gyzgyn DIP galvanizli ykjam yşyk monopol diňi

  Tubeeke-täk turba diňi 9-dan 18 inedördül metre çenli kiçi meýdany öz içine alýan “monopole diňi” diýlip atlandyrylýan, köplenç ulanylýan görnüş bolup, gurluşygyň köp bölegi tarapyndan kabul edilýär.Minara korpusy has güýçli bolt.it arkaly birikdirilen has aňsat bölümi kabul edýär, aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýe we dürli çylşyrymly sahypalara uýgunlaşyp bilýär.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň