• bg1

Landşaft diňi

Broadcastaýlym diňiniň dizaýny, önümçiligi we satuwy üçin bir nokatly hyzmat, Zawod gönüden-göni, Hytaý üpjün ediji we öndüriji, Has köp maglumat biliň, soraň!


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Landşaft diňi

   Şäheriň we adamlaryň ýaşaýyş gurşawyna ýokary hilli talaplarynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen, bir turba diňiniň esasynda täze görnüşli diň: landşaft diňi döredilýär.Özüni özüne çekiji görnüş, antenna iýmitlendiriji enjamlara pena bermek we aragatnaşyk signallarynyň ýaýramagyna täsir etmezden daşky gurşawy owadanlamak.Gözellik diňiniň daşky görnüşi, adatça, aşakdaky ýalydyr: lentanyň görnüşi, çyranyň paneli görnüşi, ýelkenli görnüşi, aýlawly stoluň görnüşi, ruluň görnüşi, daňylýan görnüşi, lampa polýusynyň görnüşi, gül sebedi görnüşi, UFO görnüşi we ş.m.Minaranyň şekili, saýtyň ýagdaýyna görä dizaýn edilip bilner.Surfaceer ýüzünde galvanizasiýa we pürküji plastmassalary bejerýäris, şeýlelik bilen minarany owadanlaşdyryp we gorap bileris.Bu aralykda, pürkýän plastmassalaryň reňki daş-töwerege görä dizaýn edilip bilner, şonuň üçin daşky gurşaw bilen sazlaşykly bolup biler.

  5_副本

  Landşaft diňi

  1. Peýzacape diňiniň dürli we ajaýyp görnüşi adamlara ýakymly optiki effektleri getirýär.

  2. Minarany dürli şertlere görä dürli beýiklik bilen sazlap bolýar

  3. Ownuk meýdany örtmek we binýady gurmak;ýönekeý diň gurluşy, gysga gurluşyk döwri.

  Haryt aýratynlyklary

   

  Boý 0-40m
  Windeliň basyşy 0 ~ 1kN / m2 (Hytaý standarty, beýleki ýurduň standarty şoňa görä üýtgäp biler)
  Windeliň tizligi 0 ~ 180km / sag (Amerikan standart 3s gust)
  Esasy görnüşi Garaşsyz binýat / Raft binýady / Üýşmek binýady
  Daşky gurşawyň ýagdaýy Softumşak ýer / Dag gaby
  Görnüşi Dört turbaly / dört aýakly / leeke polýus
  Hil ulgamy ISO 9001: 2008 / TL9000
  Dizaýn standarty Hytaýyň deňeşdirilişi / Amerikan standarty G / Amerikan standarty F.
  Material Q235 / Q345 // Q390 / Q420 / Q460 / GR65
  Galvanizli Gyzgyn suwa batyrmak (86μm / 65μm)
  Baglanyş gurluşy Bolt / flanes
  Ömürboýy 30 ýyl / 50 ýyl / 100 ýyl

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň