• bg1

Ningyldyrym diňi

Ningyldyrym diňi esasan dürli binalaryň ýyldyrymdan goramak taslamasynda ulanylýar, Esasy görnüşleri: burç polat ýyldyrym diňi, tegelek polat ýyldyrym diňi, polat turba polýus ýyldyrym diňi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ningyldyrym diňiniň önümleriniň sergisi

lightning_副本11

Gurluş aýratynlyklary

1. ningyldyrym diňi esasan ýel ýük koeffisiýenti we güýçli ýele garşylygy bolan tegelek polat, burç polat, polat turbany pilonyň materialy hökmünde kabul edýär.Ajaýyp durnuklylyk bilen , pylon flanes ýa-da boltlar bilen birikdirilýär
2. Umuman, şekilleriň köpüsi deň taraply üçburçlukdyr (polat we ýer baýlygyny tygşytlamak).Lighteňil agram, daşamak we gurnamak üçin amatly we gysga gurluşyk döwri.

Funksiýa

Ningyldyrym diňi esasan dürli binalaryň, esasanam nebiti gaýtadan işleýän zawodyň, ýangyç bekediniň, himiýa zawodynyň, kömür käniniň, partlaýjy ammaryň, ýanýan we partlaýjy ussahananyň ýyldyrym gorag taslamasynda ýyldyrym diňini wagtynda ýerleşdirmeli.Howanyň üýtgemegini we ýyldyrym betbagtçylygynyň ýokarlanmagyny göz öňünde tutup, has köp bina ýyldyrym diňlerine, esasanam üçek poslamaýan polat diňine mätäç.Dürli görnüşler we ajaýyp görnüşler üçegiň, meýdançanyň we ýaşaýyş meýdanyndaky ýaşyl giňişlikde ýyldyrym diňini giňden ulanýar.Gurluşyklar bilen gurşalan ýyldyrym diňi şäherdäki simwoliki bezeg binasyna öwrülýär.

Tehniki parametrler

1. Esasy ýel basyşy (iki görnüş Wo: Wo = 0.4KN / ㎡ we Wo = 0.7KN / ㎡
2. Seýsmiki berkitme intensiwligi: degrees 8 dereje ýerler
3. Esasy topragyň göterijilik ukyby: 100 KN / ㎡ we 200 KN / ㎡
4. Buzuň galyňlygy: ≤10mm.perpendikulýarlyk1 / 1000.
5. Material: Q235-Q345 polat
6. Konserwatiw bejergisi: gyzgyn galvanizasiýa konserwatiw bejergisi / sowuk galvanizasiýa konserwatiw bejergisi / boýag
7. Maddy gelip çykyşy: Baosteel / Shougang topary / Handan polat kompaniýasy / Tangshan demir we polat

Minaranyň maglumatlary

Has giňişleýin maglumat, HABAR BILEN habar iberiň !!!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň