• bg1

Mongoliýa - 15 metrlik Telekom diňi 2021,6

 

Taslamanyň ady: Mongoliýa - 15me Telekom diňi

Jenap Aibolat 421 15 metrlik telekom diňini gözlemek üçin 2021-nji ýylyň aprelinde Alibabanyň üsti bilen bizi tapdy.

Epidemiýa sebäpli olaryň taslamasy birnäçe aý bäri meýilnamadan yza galdy.Şonuň üçin bu satyn almak gaty möhümdi, bir aýyň içinde öndürip, Mongoliýa bilen Hytaýyň serhedindäki Eren gyzgyn ýerine eltmegimizi talap etdi.

Ilkinji aragatnaşykdan birnäçe gün soň, buýrugy biziň bilen goýdy,önümçiligi tamamladyk we wagtynda tabşyrdyk.Taslama tamamlanandan soň müşderi tarapyndan iberilen surat Salgysy: Mongoliýa Sene: 2021.06

 

基站塔.2_副本
3.07_副本

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň