• bg1
 • Pulling Type 2x100KN Tensioner

  2x100KN dartyş görnüşi

  SA -ZY -2 × 80kN dartyjy
  Bu enjam, jülge, beýik derýa, depeler we tekiz meýdança ýaly ägirt uly aralykda iň ýokary diametri 48,75mm (iň uly bölek meýdany 1520mm2) bolan goşa geçirijileri simlemek üçin ulanylýar. 1850mm öküz tigiriniň diametri bilen bu enjam gurmak üçin niýetlenendir. UHV geçiriş taslamasy.
 • Pulling Ttype 280KN Puller

  Ttype 280KN çekiş

  SA-QY-250kN Puller

   

  Bu enjam, iň uly diametri 38mm bolan polat simli ýüp çekmek, jülgäniň / depeleriň / beýik derýa we ş.m. derýasynyň üstünden geçýän ägirt uly aralykda 1200mm2 dört sany geçiriji geçirijini çekmek, iň uly bölek meýdany 1200mm2 bolan alty sany geçiriji geçirijini çekmek üçin ulanylýar. düzlük ýerlerde.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň