• bg1
 • 30m 3 legged tubular steel telecom tower

  30 metrlik 3 aýakly turba polat telekom diňi

  Şu ýere serediň, iň uly telekommunikasiýa diňini öndüriji we günorta Hytaýy üpjün ediji we eksport ediji. Hytaý zawody gönüden-göni, hil kepilligi.

  Häzir SORAG !!!!

 • Steel Tubular Communication Tower

  Polat turba aragatnaşyk diňi

  Günorta Hytaýyň iň uly telekommunikasiýa diňini öndürijisi we eksportçysy şu ýerden tapyň. Hytaý zawodynyň gönüden-göni, hil kepilligi.

  Häzir SORAG !!!!

 • 4-Leg Tubular Steel Lattice Tower

  4 aýakly turba polat diňi

  Aragatnaşyk diňiniň dizaýny, önümçiligi we satuwy üçin bir nokatly hyzmat, Zawod gönüden-göni, Hytaý üpjün ediji we öndüriji, Has köp bilimi biliň, soraň!

 • 4-legs Tubular Tower Double Platform

  4 aýakly turba diňiniň goşa platformasy

  10kV ~ 500kV ýokary woltly diň we polat gurluşy üçin Hytaý öndürijisi we eksportçysy, ISO kepillendirilen kärhana, Hytaý zawody gönüden-göni,Derňew indi!

   

   

 • Telecom Wifi Microwave Lattice Tower

  Telekom Wifi mikrotolkun paneli diňi

  Broadcastaýlym diňiniň dizaýny, önümçiligi we satuwy üçin bir nokatly hyzmat, Zawod gönüden-göni, Hytaý üpjün ediji we öndüriji, Has köp bilimi biliň, soraň!

 • 3-Leg Tubular Steel Lattice Tower

  3 aýakly turba polat diňi

  Broadcastaýlym diňiniň dizaýny, önümçiligi we satuwy üçin bir nokatly hyzmat, Zawod gönüden-göni, Hytaý üpjün ediji we öndüriji, Has köp bilimi biliň, soraň!

 • 3-legs Tubular Tower

  3 aýakly turba diňi

  Esasy maglumatlar:
  Sahypamyza girmäge hoş geldiňiz.XY diňi, Hytaýyň günbataryndaky diň öndürmek pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.
  XY diňi dürli galvanizli polat gurluşlary bilen üpjün edýär, geçiriş diňi, podstansiýa gurluşy, aragatnaşyk diňi we ş.m. Höweslendirilen işgärler topary bilen ähli müşderilerimize ýokary hilli önüm we hünär hyzmatyny bermäge borçlanýarys.Hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň